2,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ind­til vi­de­re har der ik­ke va­e­ret me­get at rå­be hur­ra for hos Jong Utre­cht, men det her kan bli­ve ven­de­punk­tet. Man skul­le få fle­re spil­le­re med fra første­hol­det og der­med stil­le sta­er­ke­re end nor­malt, mens Fortu­na Sit­tard for de­res del er klart sva­ek­ke­de af, at Ab­dela­ziz Kha­lou­ta ik­ke skul­le va­e­re med. Han har va­e­ret den bed­ste spil­ler på et hold, som af de fle­ste var tip­pet til en bund­pla­ce­ring. De har gjort det flot, men pri­ma­ert i kraft af solide pra­e­sta­tio­ner hjem­me. Ude har de va­e­ret til at ta­le med, og uden top­sco­re­ren kun­ne det godt lig­ne et ne­der­lag hér.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.