1,86

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Me­get kan man an­kla­ge AGF for, men det er me­get sja­el­dent ke­de­ligt, når de spil­ler hjem­me i Aar­hus. Her gri­ber man som re­gel tin­ge­ne of­fen­sivt an. Seks af de se­ne­ste syv kam­pe på eget gra­es er endt med tre mål el­ler me­re, og den­ne kamp kan nemt bli­ve den na­e­ste i ra­ek­ken. FC Nord­s­ja­el­land er og­så bed­re of­fen­sivt end de­fen­sivt, og da de to hold med sam­me tra­e­ne­re mød­tes i for­å­ret (godt nok i Farum) end­te med et sandt chan­ce­or­gie, der da og­så gav seks mål. Der­for kun­ne det godt lig­ne, at der fal­der tre scor­in­ger el­ler me­re i af­te­nens kamp.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.