Mand an­greb po­li­ti­et med øk­se

BT - - NYHEDER -

En psy­kisk syg mand an­greb i går ef­ter­mid­dag en po­li­ti­pa­trul­je med øk­se. Det op­ly­ser Fyns Po­li­ti. An­gre­vet fandt sted, da po­li­ti­et tog ud til man­dens hjem med hen­blik på at ind­la­eg­ge ham på psy­ki­a­trisk ho­spi­tal. Man­den bor i Grøn­ne­ha­ve, som lig­ger mel­lem Vis­sen­b­jerg og Tom­merup på Fyn.

Da man­den gik til an­greb med øk­sen, blev fle­re po­li­ti­folk kaldt til ste­det. An­gre­bet ske­te kort før klok­ken 14, og i fi­re ti­mer forskan­se­de man­den sig på sin bo­pa­el, in­den han blev an­holdt.

»An­hol­del­sen ske­te ef­ter fle­re ti­mers for­hand­ling ved brug af po­li­tiets for­hand­le­re, og po­li­ti­et så sig i sid­ste en­de nødsa­get til at sky­de gas ind i man­dens hus,« med­del­er po­li­ti­et.

In­gen per­so­ner er kom­met til ska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.