Pen­sio­nist ik­ke for­sik­ret

BT - - NYHEDER -

BILEN BRAENDT En om­fat­ten­de bil­brand fandt nat­ten til søn­dag sted i Nøg­lens Kvar­ter i Al­bert­slund uden for Kø­ben­havn, hvor i alt ot­te bi­ler ud­bra­end­te i en fa­el­les car­port. En af bi­ler­ne, en Volkswa­gen Po­lo af ae­l­dre år­gang, til­hør­te 70-åri­ge Hen­ning Ot­to Lassen. »Jeg våg­ne­de midt om nat­ten, ved at der kom nog­le or­dent­li­ge brag. Min ko­ne og jeg kun­ne så se, at det bra­end­te, og jeg ta­enk­te, at det nok var en god idé at få flyt­tet bilen. Men da jeg kom ned, var det for sent. Der var ild over det he­le,« forta­el­ler Hen­ning Ot­to Lassen til BT.

For den 70-åri­ge pen­sio­nist har bran­den haft ek­stra sto­re om­kost­nin­ger, da Hen­ning Ot­to Lassen ik­ke hav­de ka­sko­for­sik­ring på sin bil, hvil­ket er på­kra­e­vet fra for­sik­rings­sel­ska­ber­nes si­de, hvis man i til­fa­el­de af ha­er­va­erk skal ha­ve ud­be­talt er­stat­ning.

»Der var nog­le dy­re bi­ler imel­lem. Min egen var jo lidt ae­l­dre, men den kør­te da end­nu. Jeg hav­de kun teg­net an­svars­for­sik­ring på den, så det tab kom­mer jeg selv til at skul­le da­ek­ke. Og jeg kan ik­ke ba­re gå ud og kø­be mig en ny bil,« si­ger Hen­ning Ot­to Lassen. Han forta­el­ler, at epi­so­den har sat sig si­ne spor bå­de hos ham selv og hans ko­ne, der el­lers er gla­de og tryg­ge ved at bo i kvar­te­ret.

»Det gik så sta­er­kt, og det var me­get vold­somt. Ba­re man trå­d­te ud ad dø­ren, kun­ne man jo ma­er­ke var­men fra flam­mer­ne. Vi fik os lidt af et chok, og min ko­ne var helt ude af den,« si­ger Hen­ning Ot­to Lassen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.