’’ ’’ ’’ ’’

BT - - NYHEDER -

Han er Bor­gens Ni­ck­las Bendt­ner og Dan­marks Djen­gis Khan. Så løft dit glas og råb hur­ra for sos­se-fød­sel­ar’n

Sang til Hen­rik Sass Lar­sen

Han er Bor­gens Da­lai La­ma – et god­he­dens pen­dul. Så løft dit glas og råb hur­ra, en ae­g­te ra­di­cool

Sang til Mor­ten Øster­gaard

En hu­ma­nist, en mand med hjer­te. Ja, du for­står en flygt­nings smer­te. Sass – du fin­der løs­nin­gen: Send dem hjem igen.

Sang til Hen­rik Sass Lar­sen

En bur­ka. Sha­ria. Du drøm­mer sødt hver nat. En LO-fa­mi­lie. De fryg­ter bo­ligskat... Er du dus med...

Sang til Mor­ten Øster­gaard

De Ra­di­ka­le og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har skre­vet fest­li­ge lej­lig­heds­san­ge til hen­holds­vis den ra­di­ka­le le­der Mor­ten Øster­gaards 40-års-fød­sels­dag og Hen­rik Sass Lar­sens 50-års­fød­sels­dag. Ver­se­ne er skre­vet til me­lo­di­en ’Er du dus med him­lens fug­le’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.