Ba­de­tø­jet

BT - - NYHEDER -

Lidt me­re usta­bilt ser det ud, når vi kig­ger hen mod we­e­ken­den.

»Det går lidt ned ad bak­ke, når vi na­er­mer os we­e­ken­den, men det ser ik­ke li­ge så skidt ud, som det tid­li­ge­re har gjort. Vi har nog­le fron­ter, der na­er­mer sig fra syd­vest – de kom­mer med no­get regn fra lør­dag mor­gen. Men det ser ud til, at det mest bli­ver i den syd­li­ge del af lan­det, hvor vi slip­per la­en­ge­re nord­på.«

Der­med kom­mer der og­så lidt me­re vind i lø­bet af lør­dag og søn­dag, op­ly­ser DMIs vagt­ha­ven­de.

»Vin­den ta­ger lidt til, men det bli­ver og­så sa­er­ligt i den syd­li­ge del af lan­det,« si­ger Frank Nielsen. Det helt fan­ta­sti­ske vejr, vi har set i de se­ne­ste da­ge, kom­mer til at fort­sa­et­te lidt end­nu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.