Kvin­de sig­tet for at smug­le fle­re ki­lo ko­kain i rygs­a­ek­ke

BT - - NYHEDER -

Da en 54-årig kvin­de an­kom til Dan­mark i we­e­ken­den, hav­de hun ik­ke kun pak­ket tøj i si­ne kuf­fer­ter. Kvin­den er sig­tet for og­så at ha­ve haft fle­re ki­lo ko­kain med sig i si­ne ta­sker.

I går ef­ter­mid­dag blev hun va­re­ta­egts­fa­engs­let i 24 da­ge i et grund­lovs­for­hør i Dom­mer­vag­ten i Kø­ben­havn.

Kvin­den, der er tysk stats­bor­ger, er sig­tet for at ha­ve smug­let to ki­lo ko­kain ind i Dan­mark. Hun blev an­holdt i Kø­ben­havns Luft­havn søn­dag.

Inds­mug­lin­gen ske­te iføl­ge sig­tel­sen klok­ken 14.20 ved Told­slu­sen i Ter­mi­nal 3 i luft­hav­nen. Kvin­den er sig­tet ef­ter straf­fe­lovens pa­ra­graf 191 for at ha­ve smug­let narko­en ind med hen­blik på vi­de­re­over­dra­gel­se.

Den ty­ske kvin­de, der na­eg­ter sig skyl­dig, hav­de gemt ko­kai­nen i to rygs­a­ek­ke.

Grund­lovs­for­hø­ret blev holdt for luk­ke­de dø­re, og det er der­for spar­somt med op­lys­nin­ger om sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.