7.400 skal på hav­møl­les­a­fa­ri

BT - - NYHEDER -

Der har va­e­ret så stor rift om plad­ser­ne på Dongs hav­møl­les­a­fa­ri, at sel­ska­bet nu ud­vi­der mu­lig­he­der­ne for at sej­le in­ter­es­se­re­de ud og se på hav­møl­le­par­ker.

70.600 dan­ske­re hav­de lagt de­res navn i pulj­en, da der søn­dag blev truk­ket lod om de 4.500 plad­ser, Dong op­rin­de­ligt hav­de op­ret­tet.

Der­for be­slut­te­de ener­gi­sel­ska­bet at ud­vi­de an­tal­let af sa­fa­ri­plad­ser med yder­li­ge­re 2.900, så i alt 7.400 per­so­ner for­delt på 44 af­gan­ge får lov at se en­ten An­holt Hav­møl­le­park, Mid­del­grun­den Hav­møl­le­park el­ler Ny­sted Hav­møl­le­park.

Hav­møl­les­a­fa­ri­en fo­re­går på en le­jet fa­er­ge med af­gang fra en­ten Gre­naa, Kø­ben­havns Havn el­ler Ged­ser Havn, alt ef­ter hvil­ken hav­møl­le­park der be­sø­ges.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.