DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bar­ce­lo­nas ne­der­lag til Depor­ti­vo Alavés blev en us­a­ed­van­lig god for­ret­ning for book­ma­ker­ne.

Så­le­des var kam­pen en sa­er­de­les god for­ret­ning for bå­de Nor­di­cBet og Dan­ske Spil, selv om der hos først­na­evn­te var he­le 35 gan­ge pen­ge­ne at hen­te på Ala­ves.

He­le 97 pro­cent af al­le ind­sat­ser­ne blev nem­lig sat på Bar­ce­lo­na-sejr - ik­ke mindst li­ve ef­ter Lio­nel Mes­si og Lu­is Su­a­rez blev skif­tet ind, mens Dan­ske Spil blot kom af med 35 pro­cent af ind­sat­ser­ne.

» Bar­ce­lo­na er et af de hold, som ny­der en na­e­sten blind til­lid hos vo­res kun­der. Man­ge yn­der at in­klu­de­re dem, når de spil­ler kom­bi-kupo­ner. Det var og­så til­fa­el­det lør­dag af­ten, hvor vi hav­de mod­ta­get mas­si­ve ind­skud på dem som vin­de­re af kam­pen trods et be­ske­dent od­ds,« si­ger Nor­di­cBets pres­se­chef Tho­mas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.