2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nok har Na­po­li solgt Gon­za­lo Hi­gu­ain, men det har ik­ke få­et hol­det til at spil­le min­dre of­fen­sivt. Der har va­e­ret mas­ser af chan­cer i hol­dets tre før­ste kam­pe, og selv om man nu er på ude­ba­ne i Cham­pions Le­ague, aen­drer man na­ep­pe stil af den grund - det gjor­de man i hvert fald ik­ke i sid­ste sa­e­son, hvor to af de tre ude­kam­pe i grup­pe­spil­let gik over den­ne må­l­linje, og det var et min­dre mira­kel, at den tred­je ik­ke gjor­de det og­så. Di­na­mo Kiev er nor­malt og­så et hold, der ger­ne vil frem på ba­nen, så her går vi ef­ter mindst tre scor­in­ger i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.