Vu­el­ta-vin­der for­la­en­ger kon­trakt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vu­el­ta-vin­der Nairo Qu­in­ta­na har for­la­en­get sin kon­trakt med Mo­vistar, så de to par­ter har pa­pir på hin­an­den frem til og med 2019-sa­e­so­nen, skri­ver AFP.

Det ske­te i går – da­gen ef­ter, at den 26-åri­ge co­lom­bi­a­ner tril­le­de over mål­stre­gen i Madrid som vin­der af Vu­el­ta a Es­paña 2016.

Qu­in­ta­na har kørt for det span­ske hold si­den 2012, og ud over sej­ren i årets Vu­el­ta er det ble­vet til sam­let sejr i Giro d’Ita­lia samt to an­den­plad­ser og en tred­je­plads i Tour de Fran­ce.

»Vi vil ger­ne of­fent­lig­gø­re kon­trakt­for­la­en­gel­sen med Nairo frem til 2019, og vi er og­så ta­et på at luk­ke af­ta­len med Alejan­dro (Val­ver­de, red.),« si­ger Mo­vistar-sport­s­di­rek­tør Eu­se­bio Un­zue iføl­ge AFP.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.