Cyk­list dra­ebt i tra­fi­ku­lyk­ke

BT - - NYHEDER -

En al­vor­lig fa­erds­el­su­lyk­ke på Nord­borg­vej li­ge nord for Gu­derup på Als tirs­dag mor­gen har ko­stet en cyk­list li­vet. De på­rø­ren­de er ble­vet un­der­ret­tet.

Iføl­ge Jyd­skeVest­ky­sten ske­te ulyk­ken ved, at den 54-åri­ge mand blev ramt af en bil. Her­ef­ter va­el­te­de han ud på kø­re­ba­nen, hvor en mod­kø­ren­de bil på­kør­te man­den.

Ulyk­ken be­tød, at den tra­fi­ke­re­de Nord­borg­vej i fle­re ti­mer var spa­er­ret, mens po­li­ti­et fo­re­tog tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser på ste­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.