Pind vil af­ska­e­re ter­r­or­døm­te fra at ar­bej­de med børn

BT - - NYHEDER -

Hvis det står til ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind (V), skal det ik­ke va­e­re mu­ligt for ter­r­or­døm­te at ar­bej­de med børn og un­ge, skri­ver DR Nyhe­der.

Mi­ni­ste­ren vil ud­vi­de bør­ne­at­te­st­ord­nin­gen, så­dan at det for­hin­drer hjemvend­te sy­ri­en­kri­ge­re og ter­r­or­døm­te i at bli­ve an­sat som pa­e­da­go­ger el­ler fri­vil­li­ge le­de­re i ung­doms­for­e­nin­ger.

»Vi skal ik­ke se den slags men­ne­sker ha­ve med vo­res un­ge at gø­re, mewd den ri­si­ko det in­de­ba­e­rer for in­dok­tri­ne­ring og lig­nen­de. Vi ved, at der er un­ge men­ne­sker, som er sa­er­ligt ud­sat­te i den her sam­men­ha­eng, og dem skal vi be­skyt­te,« si­ger Sø­ren Pind til DR Nyhe­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.