Ja, in­gen bar­sel ska­der ens barn

BT - - DEBAT -

PER SCHULTZ JØRGENSEN

for en 100 pct. mor og ik­ke en ned­pri­o­ri­te­ret mor. De før­ste 2-3 år er alt­af­gø­ren­de for bør­ne­nes start på li­vet. Eva Per­s­son har valgt sin kar­ri­e­re og der­med fra­valgt sit barn. Det er en me­get sta­erk be­slut­ning, som må­ske godt kan fun ge­re i hen­des til­fa­el­de, for­di hen­des mor hja­el­per og of­rer sig for hen­de, som hun gør. Man kan ik­ke sam­men­lig­ne det at ta­ge ens barn med til mødre­grup­per med at ta­ge det med på kon­to­ret, for­di bar­net ba­re bli­ver sta­tist på kon­to­ret, hvor bar­net me­get let er til ulej­lig­hed.

BØRN HAR BRUG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.