Nej, ka­er­lig­hed til min søn er ik­ke lig bar­sel

BT - - DEBAT -

EVA PER­S­SON

med me­get stort M. At bli­ve mor er det stør­ste, der no­gen­sin­de er sket for mig, og jeg bru­ger hver en vå­gen ti­me på at ta­en­ke på min søn. Men det be­ty­der ik­ke, at jeg ik­ke og­så godt kan pas­se mit ar­bej­de. Det er ha­e­vet over en­hver ta­en­ke­lig tvivl, at min søn er den i ver­den, der be­ty­der alt for mig. Jeg el­sker at va­e­re sam­men med ham, og jeg er det og­så rig­tig me­get.

JEG ER MOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.