DOLLARGRIN

BT - - TV/RADIO -

TOP-10 Bank­bo­gen bug­ner hos mu­sik­bran­chens store hip­hop­stjer­ner. Det skri­ver fi­nans­ma­ga­si­net For­bes, der har of­fent­lig­gjort li­sten over de mest for­gyld­te hip­hopkunst­ne­re ved at sam­men­lig­ne ind­komst­tal fra pla­desalg, tur­néer, op­tra­e­de­ner, mer­chan­di­se, strea­m­ing og re­k­la­me­af­ta­ler i pe­ri­o­den ju­ni 2015 til ju­ni 2016.

I front lig­ger ’Bad Boy for Li­fe’stjer­nen Se­an Combs, der har haft li­ge så man­ge kunst­ner­nav­ne, som han har sco­ret dol­lar og da­mer.

For­u­den mu­sik­ken har den 46-åri­ge bad boy in­ve­ste­ret i sit eget tv-net­va­erk, la­vet en tøj­kol­lek­tion og lan­ce­ret en vod­ka, og der­for ind­kas­se­rer mu­sik­s­tjer­nen svim­len­de 410 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner og top­per der­med årets li­ste over ver­dens mest ind­tje­nen­de hip­hop­mu­si­ke­re.

An­den­plad­sen snup­per Bey­on­cés mand, Jay-Z, der har he­vet he­le 354 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner ind.

Tred­je­plad­sen sco­rer Dr. Dre, der ind­kas­se­re­de he­le 271 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner.

Re­sten af top-10 over de mest ind­tje­nen­de hip­hopkunst­ne­re det for­gan­ge år er hjer­teknu­se­ren Dra­ke, bal­la­de­ma­ge­ren Wiz Kha­li­fa, den kvin­de­li­ge num­se­rap­per Ni­cki Mi­naj, club-stjer­nen Pit­bull, Oscar­no­mi­ne­re­de Phar­rell Wil­li­ams, su­per­stjer­nen Ken­dri­ck La­mar og en­de­lig rap­pe­ren Bird­man, der ind­ta­ger li­stens tien­de­plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.