Ca­va­ni-re­kord ik­ke nok for PSG

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - Ni­els O. Hansen | piquet@spor­ten.dk

Pa­ris Saint-Ger­main kom for­an i det før­ste mi­nut, men de fran­ske me­stre måt­te nø­jes med 1-1 hjem­me mod Ar­se­nal i før­ste run­de af Cham­pions Le­ague. Det var no­get af en kold­start, Ar­se­nal fik, da hol­det i går var på be­søg i Pa­ris. Ef­ter 42 se­kun­der lå bol­den bag må­l­mand David Ospi­na.

Det ske­te på et kraft­fuldt ho­ved­stød af uru­gu­ay­a­ne­ren Edin­son Ca­va­ni, der af­slut­te­de et per­fekt an­greb fra pa­ri­ser­ne, hvor hjem­me­hol­dets spil­le­re rør­te bol­den ti gan­ge i tra­ek, in­den sy­da­me­ri­ka­ne­rens af­slut­ning.

En slags re­kord

Der­med sat­te Ca­va­ni en slags re­kord, for han blev på den­ne må­de den før­ste spil­ler no­gen­sin­de, der har sco­ret i før­ste mi­nut i to Cham­pions Le­agu­e­kam­pe. Før­ste gang var for to år si­den, hvor hans mål blev kam­pens ene­ste, da Pa­ris Saint-Ger­main mød­te APOEL fra Cy­pern.

I gårs­da­gens kamp bur­de den 29-åri­ge Ca­va­ni ha­ve for­doblet fø­rin­gen se­ne­re i før­ste halv­leg, da han modt­og en god bold i dyb­den og run­de­de David Ospi­na - hvor­ef­ter han send­te bol­den for­bi det tom­me mål.

Fak­tisk hav­de Ar­se­nal ik­ke et ene­ste skud på mål i før­ste halv­leg. Men Pa­ris Saint-Ger­main hav­de og­så kun det ene, som Ca­va­ni score­de på.

Fø­rin­gen skul­le vi­se sig at bli­ve for spin­kel, da Ar­se­nal 12 mi­nut­ter før tid om­si­der fik et skud på mål.

Mesut Özil brød igen­nem i ude­hol­dets venstre si­de og fandt en lov­lig fri Alex Iwo­bi midt i straf­fes­parks­fel­tet. Dra­ma i slut­mi­nut­ter­ne Ni­ge­ri­a­ne­ren tryk­ke­de re­so­lut af, og pa­ri­ser­nes må­l­mand, Alp­hon­se Are­o­la, kun­ne kun pa­re­re for­sø­get. Ripo­sten end­te ude på kan­ten af straf­fes­parks­fel­tet, hvor Ale­xis San­chez med et fladt skud brag­te ba­lan­ce i regn­ska­bet.

1-1 end­te kam­pen iøvrigt og­så i rø­de kort, for mod slut­nin­gen af op­gø­ret fik bå­de hjem­me­hol­dets Marco Ver­rat­ti og ga­ester­nes Oli­vi­er Giroud mar­chor­dre.

Der­ef­ter bur­de Marquin­hos ha­ve af­gjort sa­gen for fransk­ma­en­de­ne, men bra­si­li­a­ne­ren pra­este­re­de fra få me­ters af­stand at he­a­de bol­den ved si­den af mål.

Ar­se­nal kun­ne der­for alt i alt va­e­re godt til­fred­se med po­int­de­lin­gen, mens Pa­ris SaintGer­main sta­dig sli­der med re­sul­ta­ter­ne ef­ter at ha­ve mi­stet Zla­tan Ibra­him­ovic til Man­che­ster Uni­ted i som­mer­pau­sen.

»Det var me­re end en spil­ler, der for­svandt. Ibra­him­ovic var en ka­ris­ma­tisk kap­ta­jn,« hav­de Ar­se­nals ma­na­ger Arsè­ne Wen­ger sagt in­den gårs­da­gens kamp.

No­get kun­ne ty­de på, at Ar­se­nals fran­ske ma­na­ger har ret.

FOTO: REU­TERS

Edin­son Ca­va­ni fejrer at ha­ve bragt Pa­ris Saint-Ger­main for­an i kam­pen mod Ar­se­nal, der dog fik ud­lig­net i an­den halv­leg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.