Får stor bø­de for at lok­ke lu­do­man

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Book­ma­ke­ren Uni­bet har få­et en gi­gan­tisk bø­de i en spe­ci­el sag, hvor en kun­de tab­te over to mil­li­o­ner kro­ner.

Det er Bag­mand­spo­li­ti­et, som iføl­ge Betx­pert har un­der­søgt sa­gen og kom­met frem til, at Uni­bet har over­t­rå­dt loven for hvid­va­sk­ning af pen­ge.

Bø­den er i alt på 575.000 kro­ner, og blandt an­det na­ev­nes det, at kun­den selv gjor­de op­ma­er­k­som på, at han »var des­pe­rat for at vin­de det tab­te til­ba­ge« og at han ef­ter en pau­se fik bonustil­bud for at kom­me til­ba­ge som kun­de - hvil­ket han gjor­de og end­te med at ta­be 2,2 mio. kr. i alt.

Det var dog ik­ke der­for, at Uni­bet fik den store bø­de. Det var iføl­ge Betx­pert for­di, man ik­ke lø­ben­de hav­de over­vå­get kun­de­for­hol­det med hen­blik på at sik­re imod hvid­va­sk­ning. Uni­bet ta­ger sa­gen til ef­ter­ret­ning og har in­gen yder­li­ge­re kom­men­ta­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.