1,95

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mo­na­co har haft stor suc­ces med en me­re of­fen­siv til­gang til spil­let, og selv om man her skal spil­le en re­la­tivt svaer ude­kamp, er det sva­ert at se dem pak­ke sig - det gjor­de man hel­ler ik­ke, da man mød­te PSG i liga­en i en kamp, man vandt med 3-1. Tot­ten­ham vil og­så ger­ne frem på ba­nen og har da og­så sco­ret i samt­li­ge sa­e­so­nens fi­re kam­pe. Da Mo­na­co mod­sat ik­ke im­po­ne­rer de­fen­sivt, vir­ker det me­get sand­syn­ligt, at Tot­ten­ham sco­rer, mens alt­så Mo­na­co selv og­så bør ha­ve kva­li­tet nok til at ned­bry­de Tot­ten­hams de­fen­siv mindst én gang.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.