2 , 0 5

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De pol­ske me­stre Le­gia er pri­ma­ert hav­net i grup­pe­spil­let tak­ket va­e­re en hel­dig lod­tra­ek­ning, hvor ir­ske Dun­dalk var mod­stan­de­ren i den sid­ste play­off-kamp. Hol­det er nem­lig i dyb krise. Spil­let er elen­digt, og man er så­le­des dum­pet helt ned på en 13. plads i den hjem­li­ge liga. Fle­re pro­fi­ler er ble­vet solgt i som­me­rens løb uden man har hen­tet ka­pab­le er­stat­nin­ger, og der­for lig­ner Le­gia et hold, der vil få det me­get sva­ert i Cham­pions Le­ague. Nok har Dort­mund ik­ke im­po­ne­ret i Bun­des­liga­en, men de skal va­e­re et par klas­ser bed­re end Le­gia Warszawa.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet (asi­an -1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.