2,18

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker lidt fjol­let, at Aston Vil­la er så store fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. De le­ve­re­de godt nok sa­e­so­nens bed­ste ind­sats mod Fo­rest, hvor man bur­de ha­ve vun­det, men måt­te se ga­ester­ne ud­lig­ne til sidst, og der­med har man nu kun vun­det én af de før­ste seks kam­pe. Her ga­el­der det et Brent­ford­hold, som er godt spil­len­de for ti­den. Se­ne­st vandt de helt fortjent på en af de sva­e­re­ste ude­ba­ner i ra­ek­ken i Brigh­ton, i en kamp, hvor Brigh­ton trods stort over­tag i spil­let stort set in­tet skab­te. Kan Brent­ford ram­me det ni­veau igen, bør der va­e­re go­de mu­lig­he­der for po­int.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.