DE VIG­TIG­STE RÅD

BT - - NYHEDER -

Kø­ber du en bil­let pri­vat, bør du få navn, adres­se og te­le­fon­num­mer på sa­el­ge­ren. Det mest op­ti­ma­le er at mø­des med sa­el­ge­ren per­son­ligt, så du og­så har set ved­kom­men­de.

Kø­ber du via en ud­by­der på net­tet, bør du al­tid be­ta­le med dan­kort el­ler et an­det kre­dit­kort. I til­fa­el­de af svin­del er du da­ek­ket af din bank.

La­eg ik­ke bil­le­der af din bil­let på net­tet. På den må­de mind­sker du ri­si­ko­en for, at it-svind­le­re kan ko­pi­e­re bil­let­ten og selv ind­lø­se den.

Kil­der: Vagn Jel­søe, For­bru­ger­rå­det Ta­enk og Pe­ter Kru­se, CSIS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.