2006/07

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 -

OM HOL­DET: Det var det so­li­de FC Kø­ben­havn-hold, der var fo­ku­se­ret på at stå så ta­et som mu­ligt med for­svars- og midt­ba­ne­ka­e­den. Bol­den skul­le helst spil­les for­bi midt­ba­nen og ger­ne di­rek­te op i bry­stet på Marcus Al­l­bäck, der og­så var stjer­nen på hol­det. Der­u­d­over hand­le­de det me­ste om den so­li­de cen­tra­le stam­me be­stå­en­de af Mi­cha­el Grav­gaard, Bre­de Han­geland og To­bi­as Lin­dero­th. Her blev de før­ste tegn skre­vet til den eu­ro­pa­ei­ske tak­tik-ma­nu­al, Sol­bak­ken si­den har vi­de­re­ud­vik­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.