2010/11

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 -

OM HOL­DET: Det bed­ste FC Kø­ben­havn-hold no­gen­sin­de. Det­te hold smadre­de Su­per­liga­en sam­ti­dig med, at Cham­pions Le­agu­es ot­ten­de­dels­fi­na­le blev nå­et via en an­den­plads i grup­pen. Det var mu­lig­vis og­så før­ste sa­e­son si­den Roy Hod­g­sons re­vo­lu­tion om­kring årtu­sin­de­skif­tet, at FCK fik ros for at spil­le se­va­er­dig fod­bold. Jes­per Grønkja­er var den of­fen­si­ve kre­a­tør, Po­spech og Wendt de dyg­ti­ge ba­ck­er, Kvist di­ri­gen­ten og Da­me N’Doye en an­gri­ber på højt in­ter­na­tio­nalt ni­veau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.