2013/14

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

OM HOL­DET: Stå­le Sol­bak­ken var kun li­ge ble­vet hen­tet til­ba­ge som tra­e­ner i klub­ben ef­ter fy­rin­gen af Ariël Ja­cobs, da han skul­le fø­re et skran­ten­de hold uskadt gen­nem Cham­pions Le­ague. Det var et hold sam­men­sat af fle­re for­skel­li­ge tra­e­ne­re, og der­for be­trag­ter nord­man­den det ik­ke som ’sit eget’ hold. Ni­co­lai Jørgensen var hol­dets store pro­fil, og Tho­mas Dela­ney var med, men hav­de end­nu ik­ke ud­vik­let sig til den store pro­fil, han er i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.