Luksus­ho­spi­tal

BT - - NYHEDER -

PSY­KI­A­TRISK SY­GE­HUS sti­gen­de. Kun 474 rej­ser den an­den vej.

Man­ge sy­geple­jer­sker rej­ser alt­så ger­ne langt for at ar­bej­de på ho­spi­ta­ler i ho­ved­stads­om­rå­det. Det er den ud­for­dring, Psy­ki­a­tri­sy­ge­hus Sla­gel­se skal lø­se, me­ner Ul­la Birk Jo­han­sen, som er kreds­na­est­for­mand i Dansk Sy­geple­je­råd.

»Re­gio­nen må se at kom­me ind i kam­pen om de sy­geple­jer­sker, der sø­ger job uden for vo­res om­rå­de,« si­ger hun. Re­gio­nen må se at kom­me ind i kam­pen om de sy­geple­jer­sker, der sø­ger jobs uden for vo­res om­rå­de

En an­den og me­re grund­la­eg­gen­de for­kla­ring på pro­ble­met er, at sund­heds­per­so­na­let i man­ge år har be­trag­tet psy­ki­a­tri­en som lav­sta­tus.

»Pro­ble­met er, at der er pre­sti­ge i at be­vil­ge pen­ge til kra­eft­pla­ner og hjer­te­pla­ner, men ik­ke til sinds­li­del­ser,« si­ger Ul­la Birk Jo­han­sen.

Og spør­ger man den le­den­de over­sy­geple­jer­ske Pia Stran­ges fra retspsy­ki­a­tri­a­tisk af­de­ling på Psy­ki­a­tri­sy­ge­hus Sla­gel­se, kan der va­e­re no­get om snak­ken. Selv om det er ufortjent.

»Nog­le sy­geple­jer­sker ta­en­ker, at de ik­ke skal ny­de no­get af at ar­bej­de i retspsy­ki­a­tri­en. Men det er et me­re spa­en­den­de om­rå­de, end man­ge tror. Der er man­ge nu­an­cer i det, og man har la­en­ge­re tid til den en­kel­te pa­tient. Vi har me­get at til­by­de. Man skal ba­re få øje på det. Et godt fag­ligt mil­jø og ret go­de spe­ci­a­lud­dan­nel­ser, som vi får go­de til­ba­ge­mel­din­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.