Lands­ret straf­fer He­de­gaard

BT - - NYHEDER -

Lars He­de­gaard straf­fes med en bø­de på 10.000 kro­ner for at of­fent­lig­gø­re nav­net på den mand, der sig­tes for at ha­ve for­søgt at dra­e­be ham.

Dom­men er af­sagt ons­dag for­mid­dag af Østre Lands­ret. Lars He­de­gaard har of­fent­lig­gjort nav­net på den mista­enk­te at­ten­tat­mand i to ar­tik­ler på en svensk net­a­vis, i sin bog ’At­ten­ta­tet’ og på Fa­ce­book.

Un­der rets­sa­gen har He­de­gaard for­kla­ret, at ud­bre­del­sen af man­dens navn er sket i nød­va­er­ge. BH, som den mista­enk­te kal­des, er nem­lig sta­dig på fri fod. Og så la­en­ge det for­hol­der sig så­dan, er Lars He­de­gaard ik­ke tryg.

»Jeg har gre­bet til den selv­for­svars­hand­ling at gø­re at­ten­tat­man­dens navn så kendt som mu­ligt, ud fra den be­tragt­ning at det øger chan­cen for, at han bli­ver på­gre­bet, har He­de­gaard tid­li­ge­re for­kla­ret.

I en pe­ri­o­de sad den mista­enk­te fa­engs­let i Tyr­ki­et, men her slap myn­dig­he­der­ne ham fri. Man­den er der­for ef­ter­lyst in­ter­na­tio­nalt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.