Grønt lys for et­ni­ske op­de­ling

BT - - NYHEDER -

Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et ac­cep­te­rer Lang­ka­er Gym­na­si­ums re­de­gø­rel­se for et­nisk op­de­ling af ele­ver i klas­ser. Det be­kra­ef­ter un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ren.

»Mi­ni­ste­ri­et har mod­ta­get og be­hand­let den re­de­gø­rel­se, som Lang­ka­er Gym­na­si­um har gi­vet, og på den bag­grund er det mi­ni­ste­ri­ets vur­de­ring, at der lig­ger go­de pa­e­da­go­gi­ske vur­de­rin­ger bag,« si­ger un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by (V).

Mi­ni­ste­ren un­der­stre­ger, at man ik­ke må op­de­le på bag­grund af et­ni­ci­tet ale­ne, men at man ger­ne må ta­ge pa­e­da­go­gi­ske hen­syn. Sidst­na­evn­te er til­fa­el­det på gym­na­si­et, vur­de­rer man i mi­ni­ste­ri­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.