Nej, vi lin­drer ik­ke ved at slå ihjel

BT - - DEBAT -

MARGRETE AUKEN

at vo­res sy­ge og dø­en­de har ret til at va­e­re til ulej­lig­hed, og at vi har pligt til at ta­ge os af dem. De skal ik­ke ba­re kun­ne va­el­ge os fra, og vi skal ik­ke kun­ne va­el­ge dem fra. Vi lin­drer ik­ke ved at slå ihjel. Jeg kan sag­tens for­stå, at der kan op­stå ek­stre­me si­tu­a­tio­ner. Men bli­ver ak­tiv døds­hja­elp lov­ligt, bli­ver det gjort til folks eget valg, om de vil va­e­re til ulej­lig­hed for de på­rø­ren­de el­ler ej.

DET ER VIG­TIGT,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.