Su­per­ty­fon ha­er­ger Taiwan

BT - - NYHEDER -

UVEJR Den kraf­tig­ste storm på jord­klo­den i år ind­til nu, su­per­ty­fo­nen Me­ran­ti, har ramt det syd­li­ge Taiwan og tra­ek­ker et spor af øde­la­eg­gel­ser ef­ter sig. Nu har den ret­ning mod det ki­ne­si­ske fast­land. Om­kring 200.000 hjem er uden strøm, ef­ter at den syd­li­ge del af Taiwan i går blev ramt af en su­per­ty­fon. Det er den va­er­ste, si­den Haiy­an ram­te Fi­lip­pi­ner­ne i novem­ber 2013.

Ty­fo­nen tog til i styr­ke, da den na­er­me­de sig land, og den er ble­vet må­lt til en ha­stig­hed på he­le 370 km/t. Kna­ek­ker som ta­endstik­ker Strøm­ma­ster og tra­e­er er kna­ek­ket som ta­endstik­ker. Fly i ho­be­tal er af­lyst. Sko­ler og bu­tik­ker er luk­ke­de. Hun­dre­de­vis af men­ne­sker har måt­tet for­la­de de­res hjem for at sø­ge i sik­ker­hed.

Vej­rtje­ne­sten i den øst­a­si­a­ti­ske østat ad­va­rer om, at der er ta­le om en ka­te­go­ri fem-ty­fon.

Me­te­o­r­o­lo­ger­ne for­ud­ser, at or­ka­nen ram­mer det ki­ne­si­ske fast­land i dag – spe­ci­elt provin­ser­ne Gu­ang­dong og Fuji­an.

To­g­af­gan­ge er al­le­re­de af­lyst, og man gør klar til at evaku­e­re be­folk­nin­gen. Folk, der er til søs, er ble­vet be­or­dret til at sø­ge i havn. Myn­dig­he­der­ne fryg­ter, at ty­fo­nen kan bli­ve den volds­om­ste i den del af Ki­na si­den 1969.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.