IT-DI­REK­TØ­REN

BT - - NYHEDER -

Jeg sid­der i den øver­ste le­del­se i Dan­mark i en ame­ri­kansk it-kon­cern. På en kon­fe­ren­ce tog jeg en øl med kol­le­ger­ne i en pau­se. En af de øver­ste che­fer kom hen og veks­le­de et par ord. Da han var gå­et, ud­brød en af mi­ne nor­di­ske che­fer: ’Ja, der kan I se dren­ge, når man går i kort ne­der­del og er ’blon­die’, så kan man jo knal­de sig he­le vej­en op!’’. Jeg sag­de: ’Det dér, det sag­de du ba­re ik­ke!’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.