MARKETINGCHEFEN

BT - - NYHEDER -

Al­ko­hol er of­te og­så en vig­tig in­gre­di­ens i ar­bejds­mid­da­ge og net­va­er­ks­mid­da­ge, hvor det kan en­de i plat­te druks­an­ge og sjo­f­le jo­kes. Va­erst er det, når der plud­se­lig duk­ker ’pro­fes­sio­nel­le’ kvin­der op ud på af­te­nen. Det er sva­ert at se si­ne gif­te mand­li­ge che­fer i øj­ne­ne, da­gen ef­ter, man har set dem med prosti­tu­e­re­de.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.