Hil­lary Cl­in­ton ryster syg­dom­men af sig

BT - - NYHEDER -

At døm­me ef­ter hen­des ka­len­der ser det ud til, at Hil­lary Cl­in­ton i na­e­ste uge er til­ba­ge for fuld styr­ke ef­ter sin syg­dom.

De­mo­kra­ter­nes kan­di­dat i pra­esi­dentval­get har af­talt mø­der med bå­de den egyp­ti­ske og ukrain­ske pra­esi­dent.

Hun skal og­så mø­des med an­dre po­li­ti­ske le­de­re un­der FNs Ge­ne­ral­for­sam­ling i New York.

En tals­mand for Cl­in­tons kampag­ne sag­de tirs­dag, at hun gen­op­ta­ger ar­bej­det tors­dag. De­mo­kra­ter­nes kan­di­dat har ta­get fat på at rin­ge rundt og ind­hen­te det tab­te ef­ter sin syg­dom.

Cl­in­ton var søn­dag ved at be­svi­me i New York, da hun delt­og i en høj­ti­de­lig­hed for of­re­ne for ter­r­or­an­gre­bet i 2001. Hen­des la­e­ge kon­sta­te­re­de se­ne­re, at hun hav­de va­e­ske­man­gel.

Hen­des tals­mand for­tal­te des­u­den, at Cl­in­ton fi­re da­ge for­in­den var ble­vet di­ag­no­sti­ce­ret med lun­ge­be­ta­en­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.