Alec Baldwin er nu far til fi­re

BT - - TV/RADIO -

Hol­lywood-sku­e­spil­ler Alec Baldwin kan nu kal­de sig far til fi­re, ef­ter end­nu en Baldwin­ba­by er kom­met til ver­den.

Den 58-åri­ge ’The De­par­ted’-stjer­ne har nem­lig få­et en søn med sin 26 år yn­gre ko­ne, den 32-åri­ge yo­gain­struk­tør Hila­ria Baldwin.

»Vi er så gla­de for at vi­se jer vo­res nye ba­by, Leo­nar­do Án­gel Char­les Baldwin,« skri­ver fru Baldwin på In­s­ta­gram til et ba­by­bil­le­de af hen­de og lil­le Leo­nar­do.

Og­så den stol­te, ny­bag­te far har delt et bil­le­de på sin In­s­ta­gram-pro­fil, hvor han stors­mi­len­de har søn­ni­ke i ar­me­ne.

Alec og Hila­ria Baldwin mød­te hin­an­den i au­gust 2011, og i som­me­ren 2012 gif­te­de de sig. Sam­men har de i for­vej­en dat­te­ren Car­men på tre år og den knap 15 må­ne­der gam­le dreng Ra­fa­el.

For­u­den si­ne tre børn med Hila­ria Baldwin har den Oscar-no­mi­ne­re­de sku­e­spil­ler og­så mo­del­dat­te­ren Ire­land på 20 år fra det tur­bu­len­te ae­g­te­skab med Hol­lywood-sku­e­spil­le­ren Kim Ba­sin­ger. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de: 26 Nem: 60. Mel­lem: 96. Sva­er: 108

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.