KIF over­vandt sva­er start i 888 Liga­en

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter den skuf­fen­de af­slut­ning på sid­ste sa­e­sons slut­spil, hvor hol­det mis­se­de me­dal­je­ra­ek­ken, kom KIF Kol­ding Kø­ben­havn i går godt i gang med den nye sa­e­son i her­rer­nes hånd­bold­liga, 888 Liga­en.

På hjem­me­ba­ne i Kol­ding sej­re­de Kas­per Hvidt (fo­to) og KIF med 35-30 over Skan­der­borg, men det var ik­ke uden pro­ble­mer un­der­vejs. KIF har skif­tet vold­somt ud i trup­pen den­ne som­mer, og det nye hold hav­de sva­ert ved at få spil­let til at fun­ge­re fra start.

Sid­ste sa­e­sons sølvvin­der, Team Tvis Holste­bro, vandt nemt på ude­ba­ne over År­hus Hånd­bold med 40-23 ef­ter en pau­se­fø­ring på 19-13.

Og­så Aal­borg tog en ka­em­pe­sejr. Det ske­te med 28-15 ude over Søn­derjyske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.