BSV ka­em­pe­de hårdt for sej­ren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dan­marks­me­stre­ne fra Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg (BSV) med Pe­ter Breds­dor­ff-Lar­sen (fo­to) ved ro­ret ind­led­te i af­tes sa­e­so­nen i her­rer­nes bed­ste hånd­bol­dra­ek­ke, 888 Liga­en, og man måt­te sli­de hårdt i det for at få en sejr. Det slut­te­de 22-21 til BSV i en kamp, hvor der ik­ke blev sco­ret i de sid­ste fem mi­nut­ter.

På Fyn le­ve­re­de sid­ste sa­e­sons bron­ze­vin­de­re fra GOG en skra­ek­ke­lig pre­mi­e­re, da hol­det i egen hu­le tab­te med 19-37 til Mors-Thy. Ved pau­sen var ga­ester­ne i front med syv mål, og ma­re­rid­tet for­sat­te ef­ter pau­sen for hjem­me­hol­det, der blev kørt over.

Kam­pen mel­lem Ri­beEs­b­jerg og HC Midtjyl­land slut­te­de 31-33.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.