1 ,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør va­e­re klas­se­for­skel i det­te op­gør. Ir­ske Dun­dalk har haft et me­get hårdt pro­gram, hvor det­te er den fem­te kamp på 13 da­ge. Der­for kom­mer man til Hol­land med tra­et­te ben. I for­vej­en har de ir­ske hold ik­ke no­get skra­em­men­de ni­veau, og det ene­ste ir­ske hold, der i hi­sto­ri­en har nå­et et grup­pe­spil i Eu­ro­pa Le­ague, end­te da og­så helt uden po­int. AZ har lagt godt ud i Hol­land, hvor man nu har vun­det tre kam­pe i tra­ek og har haft to da­ge me­re til at for­be­re­de sig til den­ne kamp, så alt an­det li­ge skal der va­e­re mas­siv klas­se­for­skel i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.