4,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vil­lar­re­al er stor fa­vo­rit i den­ne kamp, men det kan godt bli­ve me­re ta­et end man­ge reg­ner med. Zürich har va­e­ret fly­ven­de i den­ne sa­e­son og fø­rer den schweizi­ske li­ga klart og med så me­get selv­til­lid i ba­ga­gen, kom­mer hol­det na­ep­pe til Spa­ni­en for at over­gi­ve sig. Vil­lar­re­al er nor­malt me­get sta­erk hjem­me i Eu­ro­pa Le­ague, hvor man nu har vun­det syv kam­pe i tra­ek, men det er va­erd at be­ma­er­ke, at fem af dem har va­e­ret på pra­e­cis ét mål, og det mod hold på Züri­chs ni­veau som Di­na­mo Minsk, Spar­ta Prag og Ra­pid Wi­en. Så gå ef­ter en Vil­lar­re­al-sejr på ét mål.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.