Na­e­ste kam­pe i FCKs grup­pe

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 -

Tirs­dag 27. sep­tem­ber 2016 klok­ken 20.45

FC Kø­ben­havn – Club Brug­ge

En nøg­le­kamp for kø­ben­hav­ner­ne. Det er ik­ke ba­re på hjem­me­ba­ne, men og­så mod grup­pens mindst sva­e­re mod­stan­der. Club Brug­ge har de se­ne­re år kørt fle­re dan­ske hold over, ind­til FC Midtjyl­land sid­ste år fik styr på det. FC Kø­ben­havn tab­te selv 4-0 til bel­gi­er­ne i Par­ken for to år si­den, og der­for skal Sol­bak­ken helst ha­ve po­int i den­ne kamp, selv­om bel­gi­er­ne øko­no­misk er et godt styk­ke for­an FC Kø­ben­havn.

Lei­ce­ster – FC Por­to

Grup­pe Gs an­den kamp er hel­ler ik­ke helt uva­e­sent­lig for FC Kø­ben­havn. Hvis de dan­ske me­stre vil gø­re sig for­håb­nin­ger om at sni­ge sig med vi­de­re fra grup­pe­spil­let, skal de mu­lig­vis hå­be, at en af de to hold la­ver rent hus i grup­pen og vin­der det me­ste. Kas­per Sch­mei­chel og co. spil­ler de­res før­ste hjem­me­kamp i Cham­pions Le­ague no­gen­sin­de, og det bli­ver in­ter­es­sant, om spil­lesti­len og­så fun­ge­rer her.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.