Mei­cester­lig de­but

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2016/17 - Kas­per Sch­mei­chel holdt bu­ret rent, da Lei­ce­ster de­bu­te­re­de i Cham­pions Le­ague med en over­be­vi­sen­de 3-0-sejr ude over Club Brug­ge i FC Kø­ben­havns grup­pe Ni­els O. Han­sen | piquet@spor­ten.dk

Even­ty­ret fortsaetter for Kas­per Sch­mei­chel og Lei­ce­ster Ci­ty.

Ef­ter sid­ste sa­e­sons sen­sa­tio­nel­le en­gel­ske mester­skab stod den dan­ske må­l­mand og den en­gel­ske klub i af­tes for før­ste gang over for Cham­pions Le­ague. Og det blev en flot de­but, for Lei­ce­ster vandt 3-0 på ude­ba­ne mod Club Brug­ge.

På for­hånd hav­de der el­lers ik­ke va­e­ret de sto­re for­vent­nin­ger til de en­gel­ske me­stre. Den mang­len­de er­fa­ring som Cham­pions Le­agu­e­de­butan­ter plus en min­dre hel­dig kamp lør­dag mod Li­ver­pool, hav­de da­em­pet for­vent­nin­ger­ne. Men ik­ke hos Kas­per Sch­mei­chel. »Må­ske tror folk ude­fra, at vi ba­re er med for at bli­ve skudt på. Men så­dan ser jeg nu ik­ke på det,« hav­de den dan skelands­holds­må­l­mand på for­hånd sagt.

»Lei­ce­ster er kom­met fra at bli­ve num­mer ni i The Cham­pions­hip (den na­est­bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke, red.) for fi­re år si­den til at vin­de det en­gel­ske mester­skab. Nu står vi over for Cham­pions Le­ague, så vi har na­er­mest gjort al­ting rig­tigt i den pe­ri­o­de. Vi skal ba­re fort­sa­et­te det spil, vi nor­malt står for,« hav­de han til­fø­jet.

Sat i gang af bel­gisk fejl

De ord var na­er ble­vet gjort til skam­me ef­ter få mi­nut­ters spil af kam­pen i Bel­gi­en, da José Izqui­er­do fik et frit skud på mål li­ge uden for straf­fes­parks­fel­tet, men co­lom­bi­a­ne­rens skud end­te li­ge ved si­den af Kas­per Sch­mei­chels mål.

To mi­nut­ter ef­ter kom Lei­ce­ster i ste­det for­an ef­ter en ka­em­pe­fejl i Club Brug­ges de­fen­siv. Ef­ter et ind­kast he­a­de­de Han Vana­ken bol­den over sin egen må­l­mand, Lu­d­ovic Bu­tel­le, og ved stol­pen kun­ne Marc Al­brigh­ton let sen­de bol­den i mål.

Må­let gav Lei­ce­ster den nød­ven­di­ge ro i spil­let, og ef­ter en lil­le halv ti­me kun­ne Riy­ad Ma­hrez for­dob­le fø­rin­gen. Al­ge­ri­e­ren, der blev kå­ret til Pre­mi­er Le­agu­es bed­ste spil­ler i sid­ste sa­e­son, tog et fris­park, hvor han på flot vis skru­e­de bol­den op i må­l­hjør­net.

I an­den halv­leg var sam­me Riy­ad Ma­hrez sik­ker­he­den selv, da Lei­ce­ster fik straf­fes­park, og på den­ne må­de fik Lei­ce­ster, der som be­kendt er i FCKs Cham­pions Le­ague-pul­je, en per­fekt start på tur­ne­rin­gen.

Knap så godt gik det for Chri­sti­an Erik­sen og Tot­ten­ham Hots­pur, der måt­te se sig slå­et 2-1 af AS Mo­na­co. Tot­ten­ham hav­de flyt­tet kam­pen fra Whi­te Hart La­ne til Wem­bley, men trods 85.000 til­sku­e­re i ryg­gen ko­ste­de to hur­ti­ge Spurs-fejl to mål til AS Mo­na­co, in­den bel­gi­e­ren To­by Al­derwei­reld re­du­ce­re­de kort før pau­sen.

I Man­che­ster måt­te Borus­sia Mön­cheng­lad­bach med dan­ske An­dreas Chri­sten­sen ind­kas­se­re et ne­der­lag til Ci­ty på 0-4 i den ud­sat­te kamp fra tirs­dag. Ser­gio ’Kun’ Agüero mar­ke­re­de sig med et hat­tri­ck.

På Ber­nabéu sneg Re­al Madrid sig li­ge ak­ku­rat for­bi Spor­ting Lis­sa­bon med et 2-1-mål i over­ti­den.

FO­TO: REU­TERS

Kas­per Sch­mei­chel (th.) jub­ler sam­men med ma­na­ger Clau­dio Ra­ni­e­ri over Lei­cesters sejr over Club Brug­ge i Cham­pions Le­ague-de­bu­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.