Stress

BT - - NYHEDER -

23 pro­cent af pri­va­tan­sat­te dan­ske le­de­re for­ven­ter, at de­res me­d­ar­bej­de­re sva­rer på en mail el­ler en sms sendt uden for ar­bejds­tid. Og det ska­ber stress, vur­de­rer HK/Pri­vat iføl­ge jp.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.