Fem fa­engs­let i sag om narko og vå­ben

BT - - NYHEDER -

I en stør­re sag om narko og vå­ben er fem ma­end fo­re­lø­big sat bag trem­mer i fi­re uger. Ma­en­de­ne blev an­holdt ons­dag i en po­li­ti­ak­tion, som fo­re­gik bå­de i Østjyl­land og Kø­ben­havns­om­rå­det. Det op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti.

I går blev de frem­stil­let i grund­lovs­for­hør ved Ret­ten i Aar­hus. I den for­bin­del­se blev de va­re­ta­egts­fa­engs­let frem til 13. ok­to­ber.

Sig­tel­ser­ne mod de fem ma­end dre­jer sig om be­sid­del­se af sky­de­vå­ben samt salg og be­sid­del­se af narko­ti­ka. Iføl­ge po­li­ti­et er der ta­le om be­sid­del­se af »sto­re ma­eng­der« narko. Men end­nu har man ik­ke op­lyst, hvor sto­re.

De an­hold­te er i al­de­ren 38 til 60 år.

Østjyl­lands Po­li­ti har ind­til vi­de­re ik­ke for­talt, hvor­dan de fem ma­end for­hol­der sig til sig­tel­ser­ne mod dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.