Her er provin­se bo­lig­guld

BT - - NYHEDER -

STENKAST FRA LILLEBAELT Sand­dal­par­ken, Fre­de­ri­cia Blot et af­slap­pet stenkast fra din lig­ge­stol på ter­ras­sen, og du vil hø­re det si­ge pl­op i Lil­le­ba­elts blå bøl­ger, mens du kig­ger mod Fyn med Strib Fyr og AE­be­lø. 237 kvm ind­flyt­nings­klar luksus for­delt på to eta­ger ko­ster Kig­ger man må­l­ret­tet på det så­kald­te ud­kants­dan­mark, er det fle­re ste­der umu­ligt over­ho­ve­det at fin­de en ejen­dom, der er ud­budt til en pris på det ni­veau. Med­min­dre der med­føl­ger fle­re hektar at­trak­tiv jord, for­stås.

Vi er dyk­ket ned i og har ud­valgt nog­le af de bo­li­ger, der i provinsen er til salg i det pris­ni­veau. Og her hø­rer det til de ab­so­lut­te sja­el­den­he­der, at der li­ge­frem – som i Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sens og Cas­per Hyl­de­k­vists til­fa­el­de – er bud­krig om at få lov til at un­der­skri­ve skø­det. LYSTBÅDE I BAG­HA­VEN ARKITEKTPERLE I ROLD SKOV Ha­ne­bu­en, Skør­ping Li­ge i kan­ten af Dan­marks stør­ste skov­om­rå­de Rold Skov har den an­er­kend­te ar­ki­tekt Ja­cob Bleg­vad slå­et stre­ger­ne til lidt af en per­le i en­gelsk in­spi­re­ret stil. La­eg der­til en sa­er­ligt an­lagt parklig­nen­de ha­ve i fle­re ni­veau­er, der ven­der ud mod eng­drag og na­tur, så langt øjet ra­ek­ker. Pris: SOM GREVER OG BARONER Ske­by­vej, Ot­terup Ny­renove­ret 552 kvm her­ska­be­lig bo­lig og der­til 143 kvm ka­el­der, to rum­me­li­ge la­de­byg­nin­ger og 1,6 hektar jord li­ge uden for dø­ren. Alt det­te kan bli­ve dit, hvis du sku­er mod Ot­terup på Nord­fyn – og slip­per 180 GRADERS VANDUDSIGT Sna­evrin­gen, Thurø På Thurø ta­et ved Svend­borg er der fra den­ne gen­nem­renove­re­de bo­lig i før­ste ra­ek­ke til van­det 180 graders ud­sigt over Svend­borgs­und og mod det fyn­s­ke fast­land. er pri­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.