Nu har hun rejst sig

BT - - NYHEDER -

TER­R­OR­AN­GREB krop, hen­des an­sigt og ha­en­der var sta­er­kt for­bra­end­te. Ho­spi­ta­let gjor­de alt, hvad det kun­ne, for at re­pa­re­re hen­de.

Imens sad hen­des mand ved hen­des si­de. Gra­e­den­de. Men og­så lyk­ke­lig over, at hun var i li­ve. Det hav­de han og bør­ne­ne vidst fra be­gyn­del­sen.

For de hav­de set bil­le­det, der gik ver­den rundt. Jeg fløj gen­nem luf­ten som en fod­bold, lan­de­de på mi­ne fød­der. Og så be­svi­me­de jeg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.