Fi­lip­pi­ner­nes pra­esi­dent er an­kla­get for mord

BT - - NYHEDER -

Fi­lip­pi­ner­nes kon­tro­ver­si­el­le pra­esi­dent Rod­ri­go Du­ter­te har i ti­den som borg­me­ster i stor­by­en Da­vao gi­vet or­dre til at dra­e­be po­li­ti­ske mod­stan­de­re, og han har selv skudt og dra­ebt en an­sat i den juri­di­ske af­de­ling.

Det på­stod en tid­li­ge­re le­je­mor­der ved navn Ed­gar Ma­to­ba­to i går un­der en hø­ring i lan­dets se­nat.

Sam­men med en grup­pe po­li­ti­ma­end og tid­li­ge­re kom­mu­ni­ster blev han fra 1988 til 2013 be­or­dret til at ud­fø­re om­kring 1.000 drab af Du­ter­te. Den tid­li­ge­re le­je­mor­der er ind­kaldt pga. en un­der­sø­gel­se af drab i for­bin­del­se med Du­ter­tes er­kla­e­re­de kamp mod narkokri­mi­na­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.