Ja, vi skal byg­ge bro ik­ke fø­re blokpo­li­tik

BT - - DEBAT -

PE­TER SKAARUP

god idé, for­di vi har en si­tu­a­tion li­ge nu, hvor et par­ti ope­re­rer med ul­ti­ma­ti­ve krav. Vi har et po­li­tisk de­ad­lo­ck – en uløst si­tu­a­tion, der er sva­er er løs­ne op. Der­for sy­nes vi i DF, at vi skal prø­ve den sam­me vej, som da vi la­ve­de dag­pen­ge­af­ta­len i ef­ter­å­ret sid­ste år. Det skab­te ro på det om­rå­de. Det fi­ne ved et sam­ar­bej­de mel­lem So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti er, at der vil stå man­ge man­da­ter bag de af­ta­ler, der nås.

DET ER EN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.