Ankla­ger an­ker fri­ken­del­se af po­li­ti­mand

BT - - NYHEDER -

Ankla­ge­myn­dig­he­den er ik­ke til­freds med, at en po­li­ti­mand er fri­fun­det for at ha­ve stjå­let en stri­be bø­der, som uden­land­ske bi­li­ster be­tal­te.

Statsad­vo­ka­ten i Kø­ben­havn har be­slut­tet at an­ke den dom, som Ret­ten i Roskil­de af­sag­de 31. au­gust, til Østre Lands­ret.

»Vi vil ger­ne ha­ve lands­ret­ten til at vur­de­re be­vi­ser­ne i sa­gen, men me­re vil jeg ik­ke si­ge på nu­va­e­ren­de tids­punkt,« si­ger vi­ce­statsad­vo­kat Gy­rit­he Ul­rich.

I til­ta­len ha­ev­des det, at po­li­ti­man­den har be­gå­et un­der­sla­eb og mis­brugt sin magt. Han skal ha­ve neg­let bø­der fra bi­li­ster fra Bul­ga­ri­en, Ita­li­en, Po­len og Tys­kland, på­stås det.

Bi­li­ster­ne blev stand­s­et på Kø­ge Bugt Mo­tor­vej­en. I alt 13.000 kro­ner røg i hans egen og ik­ke i po­li­ti­sta­tio­nens kas­se, me­ner ankla­ge­myn­dig­he­den.

Men som na­evnt blev han fri­fun­det af by­ret­ten.

Be­grun­del­sen er, at det ik­ke kan ude­luk­kes, at pen­ge­ne er for­s­vun­det på an­den vis - el­ler at po­li­ti­man­den uden vil­je til at be­ri­ge sig har hånd­te­ret pen­ge­ne på en må­de, så de ik­ke nå­e­de frem til po­li­ti­sta­tio­nen i Roskil­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.