Shell sa­el­ger raf­fi­na­de­ri i Fre­de­ri­cia

BT - - NYHEDER -

Shell har solgt sit raf­fi­na­de­ri i Fre­de­ri­cia i en han­del til om­kring 530 mil­li­o­ner kro­ner.

»Vi har net­op fejret raf­fi­na­de­ri­ets 50 års ju­bila­e­um med vo­res na­bo­er i Fre­de­ri­cia og er gla­de for med den­ne af­ta­le at ha­ve sik­ret et sta­er­kt fun­da­ment for raf­fi­na­de­ri­ets fort­sat­te drift,« si­ger kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør Jes­per Bri­eg­hel fra Shell i en pres­se­med­del­el­se.

Raf­fi­na­de­ri­ets om­kring 240 me­d­ar­bej­de­re be­hol­der de­res job ved ejer­skif­tet, op­ly­ser Shell.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.