100 mio. til bed­re in­ter­net i tog

BT - - NYHEDER -

Re­ge­rin­gen af­sa­et­ter 100 mil­li­o­ner kro­ner til at for­bed­re in­ter­net­tet for tog­pas­sa­ge­rer, op­ly­ser Trans­por­tog byg­nings­mi­ni­ster Hans Chri­sti­an Sch­midt (V).

Mi­ni­ste­ren vil ska­be bed­re mu­lig­he­der for de men­ne­sker, der bru­ger ti­den i to­get på at ar­bej­de.

»Nu har jeg selv kørt me­get med tog, og det er sva­ert at ar­bej­de, når for­bin­del­sen kan fin­de på at hop­pe af i ti­de og uti­de. Det skal la­ves om. Jeg er en glad mand i dag,« si­ger han.

Pen­ge­ne skal gå til at in­stal­le­re sig­nal­for­sta­er­ke­re i to­ge­ne over he­le lan­det og ud­byg­ge Ba­nedan­marks net­va­erk af ma­ster med op til 75 ste­der langs det stats­li­ge jer­n­ba­ne­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.