Dansk stjer­ne­par ven­ter igen barn

BT - - NYHEDER -

An­drea Elisa­beth Ru­dolph og Claus Møl­ler Ja­cob­sen sprin­ger for­å­ret 2017 i mø­de med en fa­mi­lie­for­ø­gel­se.

På in­s­ta­gram af­slø­rer den 40-åri­ge cre­medron­ning og den 39-åri­ge hånd­bold­kom­men­ta­tor knap et år ef­ter føds­len af søn­nen Al­fred, at de ven­ter de­res an­det fa­el­les barn.

»God­mor­gen! Ny dag og nyt liv på vej. JUBIIII! Vi ven­ter os end­nu et lil­le nyt mira­kel i star­ten af for­å­ret 2017,« ly­der tek­stenUd over de­res fa­el­les søn, Al­fred, fra sep­tem­ber sid­ste år har An­drea Elisa­beth Ru­dolph en dat­ter fra et tid­li­ge­re for­hold, mens Claus Møl­ler Ja­cob­sen har to børn fra sit før­ste ae­g­te­skab.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.